Værdigrundlag for Danske Diakonhjem

Menneskesyn


Fundamentet for Danske Diakonhjem er, at yde omsorg for medmennesker med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn.
Det betyder, at vi:
• betragter ethvert menneske som unikt skabt og værdifuldt,
• styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
• respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,
• imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,
• giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.