Danske Diakonhjems formål

Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni, at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem / friplejehjem, hospicer, botilbud og varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner.

Hvad betyder selveje?

Som selvejende institution er Danske Diakonhjem en ikke-overskudsgivende virksomhed, der ejer sig selv og ledes af en ulønnet bestyrelse. Danske Diakonhjem varetager en veldefineret opgave og får omkostningerne hertil dækket efter aftale med samarbejdspartnere

 

Hvad betyder Folkekirkens diakonì?

Folkekirkelig diakoni betyder Folkekirkens tjeneste og omsorg for medmennesker. Helt enkelt handler det om praktiske handlinger, der har rod i en kristen holdning