Vi søger snarest muligt og senest pr 1/2-2019; 2 social- og sundhedsassistenter/sygepl. i hhv. aften- og nattevagt - se stillingsopslag på www. jobnet.dk


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.