Vi søger snarest muligt og senest pr 1/1- 2019 en social- og sundhedsassistent/sygepl. i aftenvagt - se stillingsopslag på www. jobnet.dk


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.